Płatności

Pierwsze zajęcia są zajęciami, po których uczeń możę podjąć decyzję, czy chce kontynuować naukę. Jeżeli tak, to podpisywana jest umowa uczestnictwa w zajęciach pomiędzy Szkołą Młodych Programistów, a rodzicem ucznia na bieżący rok szkolny. Jeżeli nie ma chęci ze strony ucznia do kontynuacji nauki, nie jest pobierana żadna opłata za pierwsze spotkanie.
Po podpisaniu umowy, opłata za zajęcia uiszczana jest zgodnie z harmonogramem zawartym w podpisanej umowie. Brak uiszczenia opłaty zgodnie z harmonogramem, dyskwalifikuje ucznia z uczestnictwa w kursie. Opłaty można uiszczać tylko i wyłącznie przelewem na konto podane w umowie. Dostępne do wyboru są trzy opcje płatności: ratalna/miesięczna, semestralna i roczna. Należy zwrócić uwagę, że opłaty w trybie semestralnym i rocznym są niższe ze względu na zastosowany upust cenowy. Poniższa tabela pokazuje jak kształtują się opłaty za zajęcia. Opłaty są jednakowe dla osób uczęszczających do grup młodszych jak i starszych.

Miasto

Numer konta

Trójmiasto (Gdańsk, Sopot Gdynia): 18 1950 0001 2006 0628 6820 0002
Łomża 41 2490 0005 0000 4000 3067 1091

Poniżej znajdują się przykładowe wyliczenia opłat dla 12 spotkań.

Opłata
Kwota
Przy płatnościach miesięcznych / ratalnych
Za jedno spotkanie:
65 zł
Przy płatnościach semestralnych / rocznych
Za jedno spotkanie:
60 zł
Przykładowa płatność wyliczona dla Gdańsk
12 spotkań w semestrze przy płatności miesięcznej / ratalnej:
12 x 65 zł = 780 zł rozbite na raty
12 spotkań w semestrze przy płatności semestralnej / jednorazowej:
12 x 60 zł = 720 zł