Formularz zgłoszeniowy do Szkoły Młodych Programistów

Imię i Nazwisko Ucznia

Wiek Ucznia

Telefon Ucznia

Email Ucznia

Poziom doświadczenia w programowaniu:

Początek zajęć:

Lokalizacja i harmonogram zajęć:

Lokalizacja:

Imię i Nazwisko Rodzica:

Adres:

Telefon (Rodzic):

Email (Rodzic):

Opcje płatności:

Uwagi, komentarze, pytania: